Aktuality

Hlasování Per-Rollam 2024

Vážená paní, vážený pane,

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o hlasování per rollam Společenství vlastníků Nárožní 2787/7a, Praha 5.

Postup při hlasování:

Vyplněný hlasovací lístek (viz. dokumenty níže), vhoďte do schránky SVJ nebo zašlete emailem zpět (sken nebo fotografie vyplněného a podepsaného lístku). U jednotlivých bodů hlasujte zakroužkováním zvolené odpovědi. V případě spoluvlastnictví více osob je nutný podpis všech vlastníků na hlasovacím lístku. Povinnost hlasovat mají všichni majitelé bytových a nebytových jednotek v domě do 15 dní.

Uzávěrka hlasování je 5. 7. 2024

Potřebné informace naleznete na webových stránkách rezidencestodulky.cz.

Hlasovací lístky budou vhozeny do schránek.

Zároveň Vás žádáme o součinnost při doplnění údajů do evidence jednotek SVJ (viz. dokument doplnění údajů SVJ Nárožní 2787)

Dokumenty:

Hlasovací lístek – SVJ Nárožní 2024

Příloha č. 1 Účetní závěrka roku 2023

Příloha č. 2 Rozpočet 2024

Příloha č. 3 Návrh smlouvy ÚVT Internet

Příloha č. 4 Návrh domovní řád


Dear Sir, dear Madam,

We would like to ask you for “per-rollam” voting (outside the assembly) Společenství vlastníků Nárožní 2787 / 7a, Praha 5.

Voting procedure:

Please fill the voting ticket (see documents bellow) and put to the mailbox marked “SVJ” in the house or send back by e-mail (scan or photo of the voting ticket filled in and signed). For each point, vote by circling the selected answer. In the case of co-ownership of more persons, it is necessary for all the owners to put a signature on the voting ticket. All the owners with residential and non-residential units in the house are obliged to vote within 15 days.

The deadline of the voting – 5. 7. 2024

Neccessary information will be found on the website rezidencestodulky.cz.

The voting tickets will be put to your mailboxes.

At the same time we also ask you for cooperation in adding data to the register of unit owners association (see the document doplnění údajů SVJ Nárožní 2787)

Documents:

Hlasovací lístek – SVJ Nárožní 2024

Příloha č. 1 Účetní závěrka roku 2023

Příloha č. 2 Rozpočet 2024

Příloha č. 3 Návrh smlouvy ÚVT Internet

Příloha č. 4 Návrh domovní řád

Oprava domovního telefonu

Vážení spolubydlící,

prosíme vás o kontrolu funkce zvonku a domovního telefonu ve vašem bytě. V případě, že vám zvonek, telefon nebo otevírání vchodových dveří přes domovní telefon nefunguje, nahlaste prosím tuto skutečnost s popisem poruchy a číslem bytu do 31. 5. 2024 na e-mail: poruchy@rezidencestodulky.cz

Následně se domluví termín hromadné opravy, která bude hrazena z fondu oprav a bude jí provádět společnost AVEDES Servis, s.r.o., IČO 05906318, Kumburský Újezd 25, 509 01 Nová Paka, se kterou máme uzavřenou servisní smlouvu.

Děkujeme

Výbor SVJ

Generální úklid garáží – 22. 4. 2024

Generální úklid garáží bude proveden v pondělí 22. 4. 2024 v čase od 8:00 do 16:00 hod.

Prosíme všechny majitele garážových stání o přeparkování vozidel před osmou hodinou ráno, děkujeme.

V případě potřeby kontaktujte prosím dispečink na čísle 776 767 767
VM Facility s.r.o. Platnéřská 90/13, Staré Město, 110 00 Praha 1

Generální úklid – 18. 4. 2024

Ve čtvrtek 18. 4. 2024 proběhne generální úklid společných částí domu (mytí oken a prosklených ploch dveří, otření radiátorů, čištění všech společných dveří, otření soklů všech podlahových ploch atd.). Prosíme proto o zvýšenou pozornost při pohybu po objektu.

Děkujeme

Výbor SVJ

Pozvánka na informační schůzi společenství vlastníků

Vážení spolubydlící,

chtěli bychom Vás pozvat na informační schůzi společenství vlastníků, která se bude konat ve středu 13. 3. 2024 od 20:00 v prostorách garáže v 1. PP našeho domu.

Na schůzi bychom Vás chtěli informovat o proběhlých nebo probíhajících akcích a plánech na nadcházející období. Předběžné body schůze jsou následující:

  • stárnutí objektu a následný vliv na rozpočet (fond oprav),
  • nový systém detekce CO v garáži,
  • úprava EPS ve sklepích a v nebytové jednotce (kanceláři),
  • smlouva o umístění telekomunikační sítě ÚVT Internet (návrh smlouvy ke stažení),
  • společná diskuze.

Účast na informační schůzi není povinná, nejedná se o schůzi společenství vlastníků jednotek, ale chtěli bychom Vás touto cestou informovat o aktuálním dění v našem domě a také Vám dát touto cestou možnost osobně položit dotaz, vznést připomínku či předložit návrh na zlepšení chodu našeho domu.

Budeme rádi za Vaši účast a všechny Vaše podněty.

Děkujeme

Výbor SVJ

Výměna vodoměrů a rádiových modulů v bytových jednotkách – náhradní termín

Dne 14. 3. 2024 od 8:00 do 16:00 bude probíhat výměna vodoměrů v bytech, kde nedošlo k výměně v řádném termínu, jedná se o byty číslo:

9 / B-30331 / A-30461 / A-607
21 / A-20450 / A-50568 / A-705
26 / A-20960 / A-60677 / A-805

Upozorňujeme, že se jedná o poslední hromadný termín výměny vodoměrů. V případě nepřítomnosti, bude nutné řešit výměnu individuálně a náklady s tím spojené budou přeúčtovány vlastníkovi bytové jednotky.

Ve stejném termínu prosíme i o zpřístupnění následujících bytů, kde výměna vodoměrů proběhla, ale nefunguje dálkový odečet:

1 / B-10118 / A-20134 / A-30763 / A-60973 / A-80185 / A-904
3 / B-10327 / A-21036 / A-30964 / A-70175 / A-80387 / A-906
6 / B-20332 / A-30538 / A-40265 / A-70279 / A-807102 / A-1103
15 / A-10533 / A-30640 / A-40467 / A-70484 / A-903

Prosíme tedy o zpřístupnění vodoměrů, aby bylo možné vyměnit rádiové moduly na již instalovaných nových vodoměrech.

Čas ukončení prací je pouze orientační a závisí na složitosti montáže.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Bližší informace vám sdělí v pracovní době od 7.00 – do 15.00 hod na tel.: 734 448 819 pí. Hrubešová ze společnosti Maddeo CZ s.r.o., www.neovlivnitelnyvodomer.cz.