Podmínky užívání stránek

Obecná ustanovení

Společenství vlastníků Nárožní 2787/7a, Praha 5 tímto vydává podmínky a právní omezení užívání internetových stránek (dále jen “Podmínky”) na adrese rezidencestodulky.cz (dále jen “Stránky”).

Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají Stránky (dále jen “Uživatelé”).

Provozovatelem Stránek na uvedené adrese je Společenství vlastníků Nárožní 2787/7a, Praha 5, se sídlem Nárožní 2787/7a, 158 00 Praha – Stodůlky, IČ: 02661535, spisová složka S 14974 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen “Provozovatel”).


Užívání Stránek

Užívat Stránky jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé části) bez souhlasu Provozovatele není dovoleno. Jiné užití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem.

Přístup a užívání Stránek je bezplatné.

Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty Stránek je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv části Stránek má pouze Provozovatel.


Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Provozovatel nenese odpovědnost za žádné přímé, náhodné, následující, nepřímé škody nebo škody zakládající trestný čin vzniklé během přístupu na tyto Stránky nebo při jejím použití nebo v přístupu či použití stránky, na kterou bylo odkázáno.


Zpracování osobních údajů

Provozovatel respektuje právo Uživatelů na ochranu soukromí a prostřednictvím těchto Stránek neshromažďuje žádné osobní údaje. Výjimkou jsou pouze informace o přístupu Uživatelů k jednotlivým částem Stránek a u Uživatelů s vytvořeným uživatelským účtem se zpracovává pouze e-mailová adresa a žádný jiný osobní údaj.

Provozovatel zpracovává následující informace o přístupu ke Stránkám:

  • IP Adresa Uživatele
  • Stránka otevřená Uživatelem
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace prohlížeče Uživatele

Tyto informace mohou být využívány pouze pro účely právní ochrany Poskytovatele po dobu maximálně 10 let.


Přihlášení k odběru aktualit pomocí e-mailu

Možnost přihlásit se k odběru aktualit mají pouze Uživatelé, kterým byl vytvořen uživatelský účet pro přihlášení ke Stránkám. V nastavení uživatelského účtu je následně možné si pomocí stlačení tlačítka „přihlásit“ aktivovat zaslaní e-mailů s textem aktuality. Stlačením uvedeného tlačítka „přihlásit“ Uživatel vyslovuje svůj souhlas s využíváním své e-mailové adresy pro tyto účely. Uživatel svůj souhlas může kdykoliv odvolat stlačením tlačítka „odhlásit“ ve stejném nastavení uživatelského účtu. Po celou dobu vyslovení souhlasu k odběru aktualit se nezpracovávají žádná osobní data, kromě e-mailové adresy Uživatele.


Použití souborů cookies

Při návštěvě těchto Stránek budou v zařízení Uživatele uloženy malé informace (soubory cookies). Některé cookies jsou nezbytné a jsou používány k zajištění základních funkcí Stránek, jedná se tzv. o technické cookies, které není možné deaktivovat. Uživatel má možnost aktivovat preferenční cookies, které umožňují další funkce Stránek nad rámec základních funkcí. Následující tabulka obsahuje přehled všech možných souborů cookies, které mohou být ve vašem zařízení uloženy:

COOKIEDÉLKA UCHOVÁnÍPOPIS
cookielawinfo-checkbox-necessary11 měsícůTento cookie je použit pro uložení hodnoty se souhlasem pro kategorii cookies “Technické”.
cookielawinfo-checkbox-preference11 měsícůTento cookie je použit pro uložení hodnoty se souhlasem pro kategorii cookies “Preferenční”.
CookieLawInfoConsent1 rokTento cookie je použit pro uložení souhlasu se soubory cookies. Neobsahuje žádná osobní data.
viewed_cookie_policy11 měsícůTento cookie je použit pro uložení hodnoty, jestli uživatel souhlasil se soubory cookies či ne. Neukládají se v něm žádná osobní data.
wordpress_[hash]Do ukončení relaceTento cookie slouží k jednoznačné identifikaci přihlášeného uživatele.
wordpress_logged_in_[hash]Do ukončení relace nebo 1 rokTento cookie slouží k jednoznačné identifikaci přihlášeného uživatele. Ve výchozím nastavení je použit pouze po dobu trvání relace, pokud je ale použit jako preferenční cookie, pak je doba jeho trvání nastavena na 1 rok.
wordpress_sec_[hash]Do ukončení relace nebo 1 rokTento cookie slouží k jednoznačné identifikaci přihlášeného uživatele. Ve výchozím nastavení je použit pouze po dobu trvání relace, pokud je ale použit jako preferenční cookie, pak je doba jeho trvání nastavena na 1 rok.

Soubory cookies nejsou použity pro marketingové účely, sledování chování Uživatele a nejsou využívány externími poskytovateli.


Závěrečná ustanovení

Využíváním těchto Stránek vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s těmito Podmínkami. Pokud Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn tyto Stránky využívat.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách, s výjimkou Podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Provozovatel tyto Podmínky může změnit nebo upravit bez předchozího upozornění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022.