HomePageWithNews

Výsledky hlasování per-rollam 2022

Bylo rozesláno 153 hlasovacích mailů. Součástí hlasovacího mailu byla informace o umístění podkladů na webových stránkách SVJ: http://rezidencestodulky.cz/. V mailu byl přiložen hlasovací lístek, rozpočet…

Hlasování Per-Rollam 2022

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás touto cestou požádat o hlasování per rollam Společenství vlastníků Nárožní 2787/7a, Praha 5. Postup při hlasování: Vyplněný hlasovací…

Zápis ze schůze výboru 15. 6. 2022

V sekci dokumentů byl přidán nový zápis ze schůze výboru, která se konala dne 15. 6. 2022.

Aktuality

informace o dění ve SVJ

Dokumenty

dokumenty pro členy SVJ

Správce

informace o správci budovy

Kontakty

přehled kontaktů