HomePageWithNews

Výsledky hlasování per-rollam 2024

Do 5. 7. 2024 hlasovalo celkem 67,14 % spoluvlastnických podílů, výsledky hlasování naleznete v zápisu, který je ke stažení zde.

Hlasování Per-Rollam 2024

Vážená paní, vážený pane, Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o hlasování per rollam Společenství vlastníků Nárožní 2787/7a, Praha 5. Postup při hlasování: Vyplněný hlasovací…

Zápis ze schůze výboru 18. 6. 2024

V sekci dokumentů byl přidán nový zápis ze schůze výboru, která se konala dne 18. 6. 2024

Aktuality

informace o dění ve SVJ

Dokumenty

dokumenty pro členy SVJ

Správce

informace o správci budovy

Kontakty

přehled kontaktů