Garazova vrata

Vážení majitelé, jak jiste víte od pátku nefugují dálková ovládání garážových vrat. Bohužel situace je komplikovaná. Celý problém způsobil spatný zasah technika firmy AVAPS. Došlo k přemazání ovládací jednotky a všechny dálkové ovladače byly vymazány. Jediným řešením je, aby byl každý ovladač znova nahrán do jednotky. K tomu je třeba shromáždit všechny ovladače. Výbor připravuje několik termínů ve kterých bude…

Read more

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Nárožní 2787/7a, Praha 5

Předsedající:                     Michal Bartoň (předseda), Ing. Lukáš Dušta (člen výboru), Jiří Chudoba (člen výboru) Zapisovatel:                      Bc. Anna Hanzalová Skrutátor:                           Mgr. Pavlína Neprašová  Zahájení Shromáždění SVJ: Po prezenci účastníků bylo dne 14. 06. 2017 v 20:00 zahájeno shromáždění členů SVJ. Pan Bartoň uvítal přítomné. Na základě prezenční listiny bylo konstatováno, že schůze je usnášeníschopná. Přítomných bylo 50,04 % spoluvlastnických podílů vůči 49,96…

Read more

Třízený odpad – kontejner na sklo

OD 3. LEDNA 2017 BUDE V UPRAVENÉM KONTEJNEROVÉM STÁNÍ UMÍSTĚN KONTEJNER 1100 L NA SKLO, JAK BYLO DOHODNUTO NA POSLEDNÍM SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ. PROSÍME PROTO O JEHO TŘÍDĚNÍ ZE SMĚSNÉHO ODPADU A JEHO UKLÁDÁNÍ DO KONTEJNERU V ROZUMNOU DENNÍ DOBU.   Děkujeme, za Výbor SVJ, Ctislav Fiala Společenství vlastníků Nárožní 2787/7a, Praha 5   Více informací zde.

Read more

Postoupení správy firme OptimCare

Vážení vlastníci bytových a nebytových jednotek v domě Nárožní 2787/7a, dne 27.7.2016 výbor schválil postoupení smlouvy se správní firmou Erbes firmě OptimCare. Společnost OptimCare se bude starat o správu bytového domu do nalezení nového správce nebo do uzavření nové smlouvy se společností OptimCare. Společnost OptimCare pro Vás připravila nové evidenční listy dle rozpočtu na rok 2016 schváleného na schůzi SVJ. Evienční listy…

Read more