Výsledky Per-Rollam 2020

Termín odeslání informativního mailu: 18. 6. 2020 Hlasování sestavil a zapsal: Bc. Anna Hanzalová Ověřovatel: Ing. David Broum Bylo rozesláno 149 hlasovacích mailů. Součástí hlasovacího mailu byla informace o umístění podkladů na webových stránkách SVJ: http://rezidencestodulky.cz/ . V mailu byl přiložen hlasovací lístek a rozpočet na rok 2020. Zároveň byly hlasovací lístky vhozeny do schránky vlastníků v domě. K 3….

Read more