Garazova vrata

Vážení majitelé, jak jiste víte od pátku nefugují dálková ovládání garážových vrat. Bohužel situace je komplikovaná. Celý problém způsobil spatný zasah technika firmy AVAPS. Došlo k přemazání ovládací jednotky a všechny dálkové ovladače byly vymazány. Jediným řešením je, aby byl každý ovladač znova nahrán do jednotky. K tomu je třeba shromáždit všechny ovladače. Výbor připravuje několik termínů ve kterých bude…

Read more

Změny ve výboru

Vážení vlastníci, rad bych Vás informoval, že výbor ke konci roku opustil pan Lukáš Podroužek a nahradil jej poslední náhradník pan David Broum. Tímto ho vítáme ve výboru a doufáme, že s námi vydrží a pomůže nám s výběrem dluhů. Také bych Vás všechny požádal o zvážení členství ve výboru. Na shromáždění budeme volit nové náhradníky. S pozdravem Michal Bartoň…

Read more

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Nárožní 2787/7a, Praha 5

Předsedající:                     Michal Bartoň (předseda), Ing. Lukáš Dušta (člen výboru), Jiří Chudoba (člen výboru) Zapisovatel:                      Bc. Anna Hanzalová Skrutátor:                           Mgr. Pavlína Neprašová  Zahájení Shromáždění SVJ: Po prezenci účastníků bylo dne 14. 06. 2017 v 20:00 zahájeno shromáždění členů SVJ. Pan Bartoň uvítal přítomné. Na základě prezenční listiny bylo konstatováno, že schůze je usnášeníschopná. Přítomných bylo 50,04 % spoluvlastnických podílů vůči 49,96…

Read more