Výsledky Per-Rollam 2020

Termín odeslání informativního mailu: 18. 6. 2020 Hlasování sestavil a zapsal: Bc. Anna Hanzalová Ověřovatel: Ing. David Broum Bylo rozesláno 149 hlasovacích mailů. Součástí hlasovacího mailu byla informace o umístění podkladů na webových stránkách SVJ: http://rezidencestodulky.cz/ . V mailu byl přiložen hlasovací lístek a rozpočet na rok 2020. Zároveň byly hlasovací lístky vhozeny do schránky vlastníků v domě. K 3….

Read more

Hlasování Per Rollam 2020

Vážená paní, vážený pane, Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o hlasování per rollam (mimo shromáždění) Společenství vlastníků Nárožní 2787/7a, Praha 5. Postup při hlasování: Vyplněný hlasovací lístek (viz. příloha a schránka), vhoďte do schránky SVJ v domě nebo zašlete emailem. U jednotlivých bodů hlasujte zakroužkováním zvolené odpovědi. V případě spoluvlastnictví více osob je nutný podpis všech vlastníků na hlasovacím lístku. Povinnost hlasovat mají všichni majitelé…

Read more

Dalkove ovladace garaze

Chtěli bychom Vás upozornit, že z důvodu ztráty a krádeže ovládačů je potřebné přeprogramování všech dálkových ovládačů od garážových vrat. Proto Vás žádáme, abyste se dostavili se svým dálkovým ovládáním do prostoru vstupních vrat do garáží, kde se bude technik firmy Avaps pohybovat a ovládání programovat. Dostavit se můžete v některém z termínů: Pondělí         11.11. od     7:00 – 9:00 a od 16:00 –…

Read more