Hlasování Per-Rollam 2021

Vážená paní, vážený pane, Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o hlasování per rollam (mimo shromáždění) Společenství vlastníků Nárožní 2787/7a, Praha 5. Postup při hlasování: Vyplněný hlasovací lístek (viz. příloha a schránka), vhoďte do schránky SVJ v domě nebo zašlete emailem. U jednotlivých bodů hlasujte zakroužkováním zvolené odpovědi. V případě spoluvlastnictví více osob je nutný podpis všech vlastníků na hlasovacím lístku. Povinnost hlasovat mají všichni majitelé…

Read more

Výsledky Per-Rollam 2021

Bylo rozesláno 152 hlasovacích mailů. Součástí hlasovacího mailu byla informace o umístění podkladů na webových stránkách SVJ: http://rezidencestodulky.cz/ . V mailu byl přiložen hlasovací lístek, rozpočet na rok 2021, účetní závěrka za rok 2020, představení pana Berky, Domovní řád a podklady ke smlouvě o umístění veřejné komunikační sítě. Zároveň byly hlasovací lístky vhozeny do schránky vlastníků v domě. K 2….

Read more

Výsledky Per-Rollam 2020

Termín odeslání informativního mailu: 18. 6. 2020 Hlasování sestavil a zapsal: Bc. Anna Hanzalová Ověřovatel: Ing. David Broum Bylo rozesláno 149 hlasovacích mailů. Součástí hlasovacího mailu byla informace o umístění podkladů na webových stránkách SVJ: http://rezidencestodulky.cz/ . V mailu byl přiložen hlasovací lístek a rozpočet na rok 2020. Zároveň byly hlasovací lístky vhozeny do schránky vlastníků v domě. K 3….

Read more

Hlasování Per Rollam 2020

Vážená paní, vážený pane, Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o hlasování per rollam (mimo shromáždění) Společenství vlastníků Nárožní 2787/7a, Praha 5. Postup při hlasování: Vyplněný hlasovací lístek (viz. příloha a schránka), vhoďte do schránky SVJ v domě nebo zašlete emailem. U jednotlivých bodů hlasujte zakroužkováním zvolené odpovědi. V případě spoluvlastnictví více osob je nutný podpis všech vlastníků na hlasovacím lístku. Povinnost hlasovat mají všichni majitelé…

Read more