Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Nárožní 2787/7a, Praha 5

Předsedající:                     Michal Bartoň (předseda), Ing. Lukáš Dušta (člen výboru), Jiří Chudoba (člen výboru) Zapisovatel:                      Bc. Anna Hanzalová Skrutátor:                           Mgr. Pavlína Neprašová  Zahájení Shromáždění SVJ: Po prezenci účastníků bylo dne 14. 06. 2017 v 20:00 zahájeno shromáždění členů SVJ. Pan Bartoň uvítal přítomné. Na základě prezenční listiny bylo konstatováno, že schůze je usnášeníschopná. Přítomných bylo 50,04 % spoluvlastnických podílů vůči 49,96…

Read more