Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Nárožní 2787/7a, Praha 5

Předsedající:                     Michal Bartoň (předseda), Ing. Lukáš Dušta (člen výboru), Jiří Chudoba (člen výboru) Zapisovatel:                      Bc. Anna Hanzalová Skrutátor:                           Mgr. Pavlína Neprašová  Zahájení Shromáždění SVJ: Po prezenci účastníků bylo dne 14. 06. 2017 v 20:00 zahájeno shromáždění členů SVJ. Pan Bartoň uvítal přítomné. Na základě prezenční listiny bylo konstatováno, že schůze je usnášeníschopná. Přítomných bylo 50,04 % spoluvlastnických podílů vůči 49,96…

Read more

Třízený odpad – kontejner na sklo

OD 3. LEDNA 2017 BUDE V UPRAVENÉM KONTEJNEROVÉM STÁNÍ UMÍSTĚN KONTEJNER 1100 L NA SKLO, JAK BYLO DOHODNUTO NA POSLEDNÍM SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ. PROSÍME PROTO O JEHO TŘÍDĚNÍ ZE SMĚSNÉHO ODPADU A JEHO UKLÁDÁNÍ DO KONTEJNERU V ROZUMNOU DENNÍ DOBU.   Děkujeme, za Výbor SVJ, Ctislav Fiala Společenství vlastníků Nárožní 2787/7a, Praha 5   Více informací zde.

Read more