Hlasování Per-Rollam 2021

Vážená paní, vážený pane,

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o hlasování per rollam (mimo shromáždění) Společenství vlastníků Nárožní 2787/7a, Praha 5.

Postup při hlasování:

Vyplněný hlasovací lístek (viz. příloha a schránka), vhoďte do schránky SVJ v domě nebo zašlete emailem. U jednotlivých bodů hlasujte zakroužkováním zvolené odpovědi. V případě spoluvlastnictví více osob je nutný podpis všech vlastníků na hlasovacím lístku. Povinnost hlasovat mají všichni majitelé bytových a nebytových jednotek v domě do 15 dní.

Dokumenty:

Hlasovací lístek – SVJ Nárožní

Příloha č. 1 Nárožní OPTIS 2020 – Příloha účetní závěrky

Příloha č. 1 Rozvaha_v_plném_rozsahu 2020 Nárožní

Příloha č. 1 Výkaz_zisku_a_ztráty_v_plném_rozsahu 2020 Nárožní

Příloha č. 2 Představení pana Berky

Příloha č. 3 Domovni-rad_final_rev_20210423

Příloha č. 4 _SITUACE_CETIN_uprava_sign_priloha1

Příloha č. 4 Protokol_SUZ_SVJNarozni_02_FINAL

Příloha č. 4 SUZ_SVJNarozni_navrh_02_FINAL

Výsledky hlasování bude zveřejněny zde na webových stránkách: www.rezidencestodulky.cz.


Dear Sir, dear Madam,

 We would like to ask you for „per-rollam“ voting (outside the assembly) Společenství vlastníků Nárožní 2787 / 7a, Praha 5.

 Voting procedure:

Please fill the voting ticket (in the attachment and mailbox) and put to the mailbox marked „SVJ“ in the house or send back by e-mail. For each point, vote by circling the selected answer. In the case of co-ownership of more persons, it is necessary  for all the owners to put a signature on the voting ticket. All the owners with residential and non-residential units in the house are obliged to vote within 15 days.

Documents:

Hlasovací lístek – SVJ Nárožní

Příloha č. 1 Nárožní OPTIS 2020 – Příloha účetní závěrky

Příloha č. 1 Rozvaha_v_plném_rozsahu 2020 Nárožní

Příloha č. 1 Výkaz_zisku_a_ztráty_v_plném_rozsahu 2020 Nárožní

Příloha č. 2 Představení pana Berky

Příloha č. 3 Domovni-rad_final_rev_20210423

Příloha č. 4 _SITUACE_CETIN_uprava_sign_priloha1

Příloha č. 4 Protokol_SUZ_SVJNarozni_02_FINAL

Příloha č. 4 SUZ_SVJNarozni_navrh_02_FINAL

The voting results will be published on this web site: www.rezidencestodulky.cz.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *