Výsledky Per-Rollam 2020

Termín odeslání informativního mailu: 18. 6. 2020
Hlasování sestavil a zapsal: Bc. Anna Hanzalová
Ověřovatel: Ing. David Broum
Bylo rozesláno 149 hlasovacích mailů. Součástí hlasovacího mailu byla informace o umístění podkladů na
webových stránkách SVJ: http://rezidencestodulky.cz/ . V mailu byl přiložen hlasovací lístek a rozpočet
na rok 2020. Zároveň byly hlasovací lístky vhozeny do schránky vlastníků v domě.
K 3. 7. 2020 bylo přijato 27 mailů s vyplněným hlasovacím lístkem a do schránky v domě vhozeno
38 hlasovacích lístků. Celkem hlasovalo 57,09 % spoluvlastnických podílů vůči 42,91 % spoluvlastnickým
podílům.

1) Návrh usnesení: Společenství vlastníků Nárožní 2787/7 a schvaluje rozpočet na rok 2020. Viz.
Příloha č. 1. umístěna na webových stránkách.
Souhlas s tímto usnesením vyjádřilo 54,98 % hlasujících spoluvlastnických podílů. Usnesení bylo přijato.

2) Návrh usnesení: Společenství vlastníků Nárožní 2787/7 a schvaluje prodloužení mandátu
člena výboru pana Jiřího Chudoby.
Souhlas s tímto usnesením vyjádřilo 55,76 % hlasujících spoluvlastnických podílů. Usnesení bylo
přijato.

3) Návrh usnesení: Společenství vlastníků Nárožní 2787/7 a schvaluje účetní závěrku za rok
2019.
Souhlas s tímto usnesením vyjádřilo 55,50 % hlasujících spoluvlastnických podílů. Usnesení bylo přijato.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *