Oznámení o uplynutí funkčního období

Vážení majitelé, členové SVJ,

Dne 10. 7. 2019 končí mé pětileté funkční období člena výboru a současně předsedy SVJ. Vzhledem k tomu, že letos měním své bydliště, nebudu již dále žádat o znovuzvolení. Výbor, jako orgán společenství, má dle platných stanov 5 členů, kteří jsou voleni shromážděním. Na příštím shromáždění 26. 6. 2019 je třeba zvolit náhradníka, který se automaticky stane členem výboru od 11. 7. 2019.

Rád bych Vám poděkoval za důvěru, se kterou jsem funkci mohl vykonávat. Za uplynulých 5 let se výbor a celé fungování domu zásadně proměnilo. Když jsme začínali, v domě nefungovala v podstatě žádná pravidla, nebo je alespoň nikdo nevymáhal. Správce neplnil svou činnost, dům měl zasmluvněn mnoho naprosto nevyhovujících a předražených dodavatelů, kteří dostávali peníze za nic, a byly tolerovány statisícové dluhy na poplatcích. Velmi složitou cestou se současnému výboru podařilo odstranit většinu popsaných problémů. Došlo k výměně správce, zpřístupnění veškerých účetních a technických informací pomocí webových stránek, přesmluvnění nevýhodných smluv, nalezení nových spolehlivějších a levnějších dodavatelů, začalo přísné vymáhání dluhů, podávání žalob na neplatiče a zavedení kontroly katastru za účelem hlídaní neplatičů, kteří chtějí před dluhy utéct. Současné pohledávky domu jsou již v desetinásobně nižší. Výbor také zorganizoval mnoho velkých projektů jako je například nové kontejnerové stání, zavedení dálkových odečtů, instalaci kamerového systému, přechod na LED osvětlení a další. Každý rok také snižujeme rozpočet o další tisíce.

S ohledem na rostoucí náklady na opravy po skončení záruky domu bych Vás rád požádal o součinnost na následujícím shromáždění. Vaší podporou bodu o zřízení služebnosti (viz. program hlasování) může dům ročně ušetřit přes 31 000,-Kč a ulevit administrativě výboru.

Závěrem děkuji všem svým současným i minulým kolegům za spolupráci. Vše co jsem výše popsal, by se bez jejich pomoci nikdy nepodařilo uskutečnit.

V Praze, dne 16. 6. 2019                                                                                 Michal Bartoň, předseda

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *