Výsledky Per-Rollam 2021

Bylo rozesláno 152 hlasovacích mailů. Součástí hlasovacího mailu byla informace o umístění podkladů na webových stránkách SVJ: http://rezidencestodulky.cz/ . V mailu byl přiložen hlasovací lístek, rozpočet na rok 2021, účetní závěrka za rok 2020, představení pana Berky, Domovní řád a podklady ke smlouvě o umístění veřejné komunikační sítě. Zároveň byly hlasovací lístky vhozeny do schránky vlastníků v domě. K 2….

Read more