Výsledky Per-Rollam 2020

Termín odeslání informativního mailu: 18. 6. 2020 Hlasování sestavil a zapsal: Bc. Anna Hanzalová Ověřovatel: Ing. David Broum Bylo rozesláno 149 hlasovacích mailů. Součástí hlasovacího mailu byla informace o umístění podkladů na webových stránkách SVJ: http://rezidencestodulky.cz/ . V mailu byl přiložen hlasovací lístek a rozpočet na rok 2020. Zároveň byly hlasovací lístky vhozeny do schránky vlastníků v domě. K 3….

Read more

Hlasování Per Rollam 2020

Vážená paní, vážený pane, Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o hlasování per rollam (mimo shromáždění) Společenství vlastníků Nárožní 2787/7a, Praha 5. Postup při hlasování: Vyplněný hlasovací lístek (viz. příloha a schránka), vhoďte do schránky SVJ v domě nebo zašlete emailem. U jednotlivých bodů hlasujte zakroužkováním zvolené odpovědi. V případě spoluvlastnictví více osob je nutný podpis všech vlastníků na hlasovacím lístku. Povinnost hlasovat mají všichni majitelé…

Read more

Dalkove ovladace garaze

Chtěli bychom Vás upozornit, že z důvodu ztráty a krádeže ovládačů je potřebné přeprogramování všech dálkových ovládačů od garážových vrat. Proto Vás žádáme, abyste se dostavili se svým dálkovým ovládáním do prostoru vstupních vrat do garáží, kde se bude technik firmy Avaps pohybovat a ovládání programovat. Dostavit se můžete v některém z termínů: Pondělí         11.11. od     7:00 – 9:00 a od 16:00 –…

Read more

Pravidelná kontrola požárního systému EPS

Ve úterý a středu 26. a 27. března bude provedena pravidelná kontrola požárního systému EPS. Prosíme všechny majitele uzavřených sklepních kóji, které obsahují požární hlásič na stropě o jejich zpřístupnění v níže uvedených termínech. Ideálně, prosím, TECHNIKA SITEL spol. s r.o. vyhlížejte ve společných prostorech garáží, které neustále prochází (2 podzemní podlaží). Kontrola jednoho sklepu netrvá déle než 3 minuty. I s příchodem…

Read more

Výměna vodoměrů: 1.12.2018 – 4.12.2018

Vážení majitelé, rád bych Vás informoval, že ve dnech od 1.12.2018 do 4.12.2018 bude probíhat výměna vodoměrů v bytových jednotkách. Výměnu bude provádět firma Maddeo s.r.o. Pracovníci započnou práce každý den kolem 7h ranní a budou postupovat od horních pater postupně směrem dolů. Předpokládaný čas na jednu jednotku je 15min. Konkrétní den, kdy budou práce probíhat ve vaší jednotce, naleznete…

Read more

Nový domovní řád

Vážení majitelé, dovolte mi Vám oznámit, že výbor dne 10.10.2018 schválil úpravu domovního řádu. Jeho nové plné znění jste jistě všichni našli v emailových schránkách. Pokud ne, zde je odkaz na jeho online verzi. Změny se týkají především zákazu používání zásuvek v prostorách garáží k velkokapacitním odběrů. Za výbor SVJ Michal Bartoň předseda

Read more

Přechod na DVB-T2

Vážení majitelé, včera dne 27.9.2018 došlo k přidání tří nových multiplexů do společných rozvodů STA v domě. Nově můžete naladit programy na kanálech K24, K26 a K31. Ostatní multiplexy jsou zachovány jak byly – kromě kanálu K 37, který budou České radiokomunikace vypínat k 1.10. 2018 (zde byly programy České televize v rozlišení v MPEG4 s modulací DVB T). Je…

Read more

Dokumnety k hlasování Per-Rollam

Na této stránce najdete všechny dokumenty týkající se probíhajícího hlasování. Hlasovací lístek. Cennová nabídka na vodoměry. Účetní závěrka. Zpráva o hospodaření. Čerpání fondu oprav. Pozvánka + rozpočet. Rozvaha. Výkaz zisku a ztrát.

Read more