Nový domovní řád

Vážení majitelé, dovolte mi Vám oznámit, že výbor dne 10.10.2018 schválil úpravu domovního řádu. Jeho nové plné znění jste jistě všichni našli v emailových schránkách. Pokud ne, zde je odkaz na jeho online verzi. Změny se týkají především zákazu používání zásuvek v prostorách garáží k velkokapacitním odběrů. Za výbor SVJ Michal Bartoň předseda

Read more

Změny ve výboru

Vážení vlastníci, rad bych Vás informoval, že výbor ke konci roku opustil pan Lukáš Podroužek a nahradil jej poslední náhradník pan David Broum. Tímto ho vítáme ve výboru a doufáme, že s námi vydrží a pomůže nám s výběrem dluhů. Také bych Vás všechny požádal o zvážení členství ve výboru. Na shromáždění budeme volit nové náhradníky. S pozdravem Michal Bartoň…

Read more